Cerovský Kovovýrova
149, 962 12 Detva
E-mail: cerovsky.j135@gmail.com

 

mobil: 421 0918 242 688

mapa: